Polityka prywatności

 1. Загальна інформація

Цей документ визначає правила обробки та захисту персональних даних, наданих Користувачами у зв’язку з використанням веб-сайту www.niden.pl,   і застосовується до всіх випадків, коли Niden Contracting Sp. z o. o. є адміністратором персональних даних. Документ створено для забезпечення повного та прозорого виконання зобов’язань щодо інформації, що випливають з Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (GDPR). Документ містить правила збору та використання даних Користувача, що діють на Веб-сайті. З метою забезпечення цілісності та конфіденційності даних, Адміністратор запровадив процедури, що дозволяють отримати доступ до персональних даних лише уповноваженим особам. Адміністратор вживає всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб його субпідрядники та інші співпрацюючі організації гарантували використання відповідних заходів безпеки щоразу, коли вони обробляють Персональні дані від імені Адміністратора.

 1. Адміністратор персональних даних

Контролером персональних даних є Niden Contracting Sp. z o. o., що працює за адресою: вул. Krukowskiego 1/203, 26-609 Radom, з присвоєним податковим номером (NIP): 7511702540, REGON: 160086463. Контактні дані Адміністратора даних доступні у вкладці Контакти.

Прямий зв’язок з інспектором із захисту даних паном Яцеком Кафловським можливий за адресою iod@niden.pl .

 1. Обсяг оброблених даних

Обробка персональних даних – це, в принципі, будь-яка діяльність із персональними даними, незалежно від того, чи здійснюється вона автоматизовано чи ні, наприклад: збір, зберігання, запис, упорядкування, зміна, перегляд, використання, обмін, обмеження, видалення або знищення. Обробка персональних даних здійснюється лише у випадках, коли ви дали на це згоду, або якщо Адміністратор має іншу правову підставу, що дозволяє йому обробляти ваші персональні дані.       

Нижче наведено цілі обробки персональних даних Niden Contracting Sp. z o. o., а також правові основи, що дозволяють обробку:

Цілі обробки персональних даних, зібраних Niden Contracting Sp. z o. o .:

Мета

Правова основа

Обсяг оброблених даних

Термін зберігання даних

Здійснення процесу підбору персоналу

ст.6 розд 1 лист a) GDPR - згода суб'єкта даних

Ім'я, прізвище, адреса, дата народження, номер телефону, адреса електронної пошти, інформація про посвідчення водія, ступінь знання іноземних мов, історія освіти, додаткові навички та сертифікати, зображення, інші дані, що містяться в резюме кандидатів на роботу.

Дані зберігатимуться протягом процесу найму та видалятимуться через 3 місяці після введення в базу даних у разі відсутності працевлаштування.

Ведення листування

ст.6 розд 1 лист f), GDPR - законний інтерес, який переслідує адміністратор. Наш законний інтерес полягає в тому, щоб відповідати на запити та надсилати необхідну інформацію в електронному вигляді

Персональні дані сторін листування, в тому числі: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону

Дані зберігатимуться протягом 6 років до завершення провадження, до припинення претензій або припинення наших зобов’язань за законом.

Встановлення контакту через сайт або програму соціальної мережі Facebook (Messenger/Instagram/LinkedIn)

ст.6 розд 1 лист f), GDPR - законний інтерес, який переслідує адміністратор. Наш законний інтерес полягає у встановленні та підтримці контакту з вами

Особисті дані в тій мірі, в якій вони вказані у вашому профілі та взаємодії в нашому профілі в соціальних мережах. Зміст листування.

Дані оброблятимуться під час дії профілю або доти, поки ви не припините його підписку. Ваші дані, зокрема вміст листування, можуть оброблятися протягом 6 років з моменту закінчення судового розгляду або до припинення претензій.

Встановлення контакту за допомогою функції чату на сайті

ст.6 розд 1 лист f), GDPR - законний інтерес, який переслідує адміністратор. Наш законний інтерес полягає у встановленні контакту, щоб відповідати на запити

Дані, надані у змісті листування та у вкладеннях, надісланих через чат.

Дані зберігатимуться протягом 6 років до завершення провадження, до припинення претензій або припинення наших зобов’язань за законом.

За допомогою контактної форми 

ст.6 розд 1 лист f), GDPR - законний інтерес, який переслідує адміністратор. Наш законний інтерес полягає в тому, щоб відповідати на запити та надсилати необхідну інформацію в електронному вигляді

Дані, що становлять зміст надісланого повідомлення.

Дані зберігатимуться протягом 6 років до завершення провадження, до припинення претензій або припинення наших зобов’язань за законом.

 

Термін зберігання персональних даних залежить від мети обробки даних, для якої вони були зібрані. Критерії, які використовуються для визначення належного періоду зберігання, включають:

 • необхідність досягнення поставленої мети;
 • період, необхідний для надання наших послуг;
 • строк, на який надано згоду;
 • закон.

 

 1. Зберігання персональних даних

Niden Contracting Sp. z o. o. застосовує принцип обмеження зберігання персональних даних, який захищає дані від обробки протягом періоду, більшого, ніж це необхідно для цілей, для яких дані обробляються. Коли компанія виконує мету обробки, вона видаляє або анонімізує дані, що відбувається, зокрема, коли:

 • ви відкликаєте свою згоду на обробку персональних даних для цілей найму;
 • у разі листування дані зберігатимуться протягом 6 років до завершення провадження, до припинення претензій або припинення наших зобов’язань за законом;
 • w przypadku korzystania z naszych mediów społecznościowych, dane będą przechowywane prze okres prowadzenia profilu lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń;
 • w przypadku korzystania z funkcji czatu na stronie internetowej, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;.
 • w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane osobowe mogą być przede wszystkim udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji. Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności spółkom grupy Niden, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT oraz dostawcom usług hostingu. 

Czy przesyłamy Twoje dane do państw trzecich?

W ramach prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz promowania swojej działalności posiadamy konto w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram (Meta) oraz LinkedIn.

Korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Meta oraz LinkedIn wiąże się z koniecznością przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami tych mediów społecznościowych. Podmioty te przystąpiły do programu Data Privacy Framework, który gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Korzystanie z innych funkcjonalności oferowanych przez portale oparte jest na zasadach opisanych w ich regulaminach.

Wybierając samodzielnie formę kontaktu spoza oficjalnie wskazanych na stronie internetowej przez spółkę Niden kanałów, działasz w oparciu o własną wolę, a spółka nie odpowiada za bezpieczeństwo danych przekazywanych przez Ciebie dobrowolnie takimi kanałami.

 1. Prawa osób których dane dotyczą

Każdy, kto przekazuje nam swoje dane osobowe, ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że w dowolnym momencie masz prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby - na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. Prawo do sprostowania danych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 3. Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji;
 5. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi;
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 8. Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie.

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu

 1. Informacja o plikach cookies

Pliki cookies to pliki z danymi informatycznymi, pełniące bardzo ważną funkcję, ułatwiając korzystanie z Internetu, pozwalając na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Plik cookie jest automatycznie tworzony w czasie odwiedzania strony internetowej i zapisywany na urządzeniu końcowym (komputer, smartphone, tablet) a jego kopia jest wysyłana na serwer www. Pliki cookie pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu oraz zachowania strony do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies potrzebne są również w przypadku konieczności zalogowania użytkownika. Cookies pozwalają na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej. Zbierane przez cookies dane są jednak dość mocno ograniczone i służą głownie do obsługi wizyty na stronie oraz do celów statystycznych. Dotyczą one takich danych jak: numer IP, który łączy się ze stroną, nazwę strony, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, dane wykorzystywanej przeglądarki, zastosowanej rozdzielczości, czasu trwania odwiedzin, typu terminala, z którego wykonywana jest wizyta na stronie, itp. Dane takie jak imię, nazwisko użytkownika, adres pocztowy, telefon, itp., z którego następuje połączenie nie są uzyskiwane.

Serwis www.niden.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na poświęconych im stronach internetowych, np.: http://wszystkoociasteczkach.pl

Do czego potrzebne są pliki cookie

Pliki cookies wykorzystywane są na naszej stronie w celu:

 • Dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji przygotowywania wyświetlanych informacji.  W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio przygotować do wyświetlenia stronę mając na uwadze system operacyjny, typ przeglądarki, rozdzielczość i proporcje ekranu, rodzaj urządzenia, itp.,
 • Tworzenia statystyk i zestawień, które pomagają nam poznać, które materiały cieszą się największą popularnością, które podstrony są najczęściej odwiedzane, jak długo użytkownicy przebywają na naszych stronach, z jakich urządzeń korzystają, co umożliwia nam dalsze ulepszanie struktury naszego serwisu i jego zawartości. Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Rodzaje cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie treściami udostępnianymi użytkownikowi oraz sposobem ich udostępniania jak tez statystyką. Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę pozwalają na:

 • dopasowanie treści publikowanych i prezentowanych w serwisie,
 • łatwiejsze poruszanie się użytkownika po naszej stronie
 • monitorując sposób poruszania się podczas sesji, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo poruszania się po stronie;
 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl)
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) (http://support.google.com/adwords/answer/2407785)
 • zapisując informacje wpisywane w polach, gdy użytkownik zmienia stronę;
 • pozwalając użytkownikowi na pozostanie na tym samym serwerze przez cały czas sesji;
 • dopasowując język strony do kraju, z którego użytkownik się łączy;
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji reklamowych,
 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji językowych i innych ustawień
 • ukrywając informacje na temat korzystania z plików cookie strony, gdy użytkownik zaakceptował korzystanie z nich;
 • uzyskując anonimowe dane statystyczne dotyczące częstotliwości korzystania z odwiedzanej strony;
 • pozwalając na monitorowanie kliknięć wykonanych w otrzymanym newsletterze;
 • identyfikując użytkowników strony pochodzących z kampanii cyfrowej.

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google Ads, Facebook.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy

Nazwa pliku

Okres przechowywania

Informacje

cookie_notice_accepted

1 miesiąc

Plik wykorzystywany do wyświetlania komunikatu o plikach cookies nowym użytkownikom strony.

_gat

10 minut

Google Analytics – plik wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik cookie pomaga identyfikować obszary serwisu, które wymagają optymalizacji.

_ga

2 lata

Google Analytics – plik służący do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Ten plik cookie pomaga nam identyfikować obszary serwisu, które wymagają optymalizacji.

_gid

24 godziny

analytics.js: służy do odróżnienia użytkowników.

NID, DSID, IDE, FLC, AID, TAID

Pliki cookie wykorzystywane do wyświetlania najbardziej trafnych reklam w wielu usługach Google.

_fbp, tr, fr

Sesja

Pliki cookies, które pomagają wyświetlać reklamy osobom, które już odwiedziły stronę internetową.

Jak usuwane są pliki cookie

Pliki cookies są usuwane z serwera po zakończonej sesji i zamknięciu przeglądarki oraz po czasie nie przekraczającym 24 miesięcy na komputerze użytkownika. 

Jak zmienić ustawienia przeglądarki aby nie zapisywała plików cookie

Standardowe ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie i stosowanie plików cookies, między innymi na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą być zmieniane przez użytkownika w sekcji ustawień użytkowanej przeglądarki internetowej. Użytkownik może samodzielnie całkowicie zablokować obsługę plików cookies lub włączyć komunikaty informujące o każdorazowej próbie przesłania plików cookies na urządzenie użytkownika. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące realizacji tych ustawień dla najpopularniejszych użytkowanych obecnie przeglądarek:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Opera – http://help.opera.com/Windows/9.20/en/cookies.html

Safari –  https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=en_US

Для інших браузерів інструкції можна знайти в Інтернеті.

Інформація про файли cookie для відмови та сторонніх файлів cookie

Ми хотіли б повідомити вам, що відмова від файлів cookie може ускладнити навігацію веб-сайтом або надання послуг, запропонованих на нашому веб-сайті, або іншим чином ускладнити використання нашого веб-сайту. Зміни налаштувань у веб-браузері також можуть перешкоджати належній роботі інших веб-сайтів, впливаючи на деякі функції, доступні на цих веб-сайтах. Адміністратор не несе відповідальності за некоректне функціонування веб-сайту, якщо Користувач будь-яким чином обмежує можливість збереження та читання файлів cookie.

Зверніть увагу, що наш веб-сайт може містити перенаправлення на інші веб-сайти. У таких випадках майте на увазі, що ці сайти можуть мати різні політики конфіденційності.

Файли cookie на кінцевому пристрої користувача нашого веб-сайту також можуть розміщувати та використовувати партнери та субпідрядники, які співпрацюють з нашою компанією (рекламні кампанії, аналітика та статистика Google тощо).

Зміни до Політики конфіденційності

Функціональність і пропозиції нашого веб-сайту з часом розвиватимуться, змінюючись і адаптуючись до очікувань користувачів. Використовувані технології, стандарти та законодавчі вимоги щодо ведення бізнесу в Інтернеті, ймовірно, також зміняться. Тому до документа будуть внесені зміни та доповнення. З кожною зміною на сайті з’являтиметься нова версія. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час змінити цей документ.